x Abu Dhabi, UAEWednesday 26 July 2017

Video: Slaviansk preps for referendum, but residents split on vote